ZB.COM

币种资料

比特热点(BTH)

什么是比特热点?

比特热点是比特币在498848区块高度分叉出来的一种新型电子货币。比特热点采用新的POW算法,拥有更大的区块、更快的出块时间和更多的总供应量。比特热点的矿工在挖新的区块时对原有的比特币区块链不产生影响。原有的比特币用户可以根据自持比特币的数量按1:100的比例配送比特热点。

 

详细参数

英文名:Bitcoin Hot                 

简称:BTH              

中文名:比特热点

总发行量:2,121,000,000 BTH             

算法:POW算法

 

常用链接

官方网站:https://www.bithot.org/